Цэс

Танилцуулга

Дотоод журам
20.. оны ….дүгээр сарын …. –ны өдрийн Багш нарын зөвлөлийн хурлаар хэлэлцэн батлав. СУРГУУЛИИЙН ЭРХ ЗҮЙН ОРЧИН БҮРДЭЛТ МАТАД СУМЫН ЕРӨНХИЙ [...]
Удирдлагын мэдээлэл
Захирал И.Наранцэцэг 89991616 Сургалтын менежер Т.Долгормаа 88608497
Сургуулийн түүх
Манай сургууль нь 1924 онд Хан Хэнтий аймгийн чуулгын даргын шийдвэрээр Матад Хан уулын хошууны тамгын газрын дэргэд ардын бага сургуулийн танхим анх [...]
Танилцуулга
2016-2017 оны хичээлийн жилд 38 багш ажиллагсадтай, 249 сурагчтай  үйл ажиллагаа явуулж байна. Сургуулийн захирал И.Наранцэцэг. 1-9-р ангийн 10 бүлэг [...]
ЗАН
БАЗАН нь 6 хүний бүрэлдэхүүнтэй ба эрхлэгчээр бага ангийн багш Д.Ичинхорлоо ажиллаж байна. ДУЗАН нь 9 хүний бүрэлдэхүүнтэй 6-9 ангийн сурагчдад сургалт, [...]