Цэс

Бүсийн хамтын ажиллагаа

Бүсийн хамтын ажиллагаа /фото
Монгол хэлний багш Б.Өлзиймаа
Дорнод аймгийн ЕБС-иудын 1-р бүсийн хамтын ажиллагааны хүрээнд заасан үзүүлэх хичээл